Justering af Dansk Citroen Klub’s vedtægter, et færdigt oplæg præsenteres på Citræf

Ved en fejl er et arbejdspapir om de kommende vedtægtsændringer blevet publiceret i Attraction nr. 294, der lige er udsendt. Arbejdet med justeringen af vedtægterne er ikke kommet så langt at medlemmer ne skal tage stilling, så se bort fra det forslag der ved en fejl er publiceret. Et færdigt oplæg vil blive præsenteret på Citræf 17. maj kl. 17.

Baggrunden for at der arbejdes med vedtægterne er bl.a. at muliggøre dannelsen af en samlet dansk Citroenforening hvor Citronisterne kan indgå.