Indkaldelse til generalforsamling 2019 i DCK Fyn

Indkaldelse til generalforsamling i DCK Fyn
Lørdag 16. november 2019 kl. 16.00

Kære medlemmer,
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Dansk Citroën Klub FYN. Den finder sted hos Karen Valeur og Dan Johansson på Aksmosegård, Bjergegyden 9, Sønderby Bjerge, 5631 Ebberup.

Dette års kulturelle optakt er et besøg på Willemoesgården, Museet Vestfyn.
Mødested: Det røde Pakhus, Nordre Havnevej 18, Assens senest kl.13.00.
Ellers kan man troppe op på museet senest 13.15. Adresse: Østergade 36, 5610 Assens.

Dagens program:
13.15 – ca.14.30: Besøg på Museet Vestfyn – bl.a. udstillingen ”Din skat – min skat”
ca.15.00 – 16.00: Kaffe og kager hos Karen & Dan (hvem bager?)
16.00 – 17.30 (plus det løse): Generalforsamling i DCK Fyn i henhold til vedtægterne.
18.00 – ?: Spisning (vi trakterer med lammekølle og gammeldags æblekage – klubben er vært)
ca. 20.00: Udvalg af billeder fra årets træf m.m. (Grænsetræf i Norge, 100 års fejring i La Verté-Vidame og Egeskov, verdenstræf i Kroatien, Fynstræffet i Lamaland, værkstedsdage m.m.).

Om udstillingen ”Din skat – min skat”:
Årets særudstilling sætter fokus på forskellige aspekter af ”det at samle” og vi har fundet mange skatte frem fra magasinet. Blandt andet bliver der rig lejlighed til at beundre den maleriskat, som forhenværende museumsleder Hans Erhardt Claussens indsamlede.
Udstillingen rummer også samlinger, som har været kernen i forskellige fællesskaber. Måske ser du noget, der får din barndoms samlinger frem i erindringen?
Udstillingen viser genstande, der hylder den kendte – genstande, der samler vennerne – genstande, der deler vandene. Fælles for genstandene er, at de alle har fundet vej til Museum Vestfyns samlinger. Udstillingen finder du på Willemoesgaarden, Østergade 36.

Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig, men giv gerne besked senest torsdag 14.nov. til Karen (2144 2499/citrocello@post.tele.dk), hvis du vil deltage i spisningen bagefter.


DAGSORDEN for generalforsamlingen:

I. Velkomst og valg af dirigent

II. Formandens beretning v. Karen

III. Nyt fra landsklubben.

IV. Værkstedsudvalgets beretning. Herunder
a) fastlæggelse af værkstedsdage i Naarup, Køng, Haarby, Ebberup, Grønderup m.fl.
b) vinterværkstedsdag

V. Kassererens beretning v. Morten

VI. Fastsættelse af kontingent. Forslag: Fynskontingent 75 kroner (som sidste år).

VII. Indkomne forslag (sendes pr. mail, brevdue eller indtelefoneres senest 9. nov. til formanden).

VIII. Valg til bestyrelse og værkstedsudvalg.
Nuværende bestyrelse består af: Karen (formand), Morten (kassererer&webmaster), Svend Alex (reservedels- & medlemsregistrant), Gerd A. (sekretær), Helmuth (revisor), Ole Friis (de 2 sidst-nævnte er menige medlemmer af bestyrelsen). Suppleant: André.
Værkstedsudvalget består af: Dan, Klaus Fjord, Ole, Peder, Helmut og Erling.
VIII. Kommende aktiviteter. Heriblandt Nordisk Grænsetræf i Saltum 29.maj – 1. juni 2020 og Raid Island juli 2020.

IX. Eventuelt.


VELKOMMEN !

På bestyrelsen vegne,
Karen Valeur
Kredsformand DCK-Fyn