Generalforsamling

Vores egen generalforsamling afholdes som annonceret

LØRDAG 5. NOVEMBER 2011

i Brudager Forsamlingshus, hvor Jens & Anette er vore værter
Adresse: Brudager Bygade 11 pr. 5882 Vejstrup.

DAGENS PROGRAM:

12.00 besøger vi NATURAMA på Dronningemaen 30, 5700 Svendborg. Se hjemmeside (www.naturama.dk) . Entré voksne: 100 kr. (75 kr. hvis vi er 10 eller flere). Børn u. 18 gratis.

14.00 mødes vi på parkeringspladsen overfor (ved Badmintonhallen) Herfra kører vi i konvoj til Brudager under ledelse af Jens. Der er chance for havudsigt undervejs, hvis vejret arter sig.

15.00 er der kaffe (hvem mon bager i år? Giv et praj til Karen).

16.00 Generalforsamling i Dansk Citroën Klub Fyn (se dagsorden herunder).

18.15 (eller når dagsordenen er færdig): spisning. Klubben er vært for maden. Der er stadig rødvin fra formandens fødselsdag. Øl og vand kan købes.

19.30 Billeder fra Raid Gourmet og verdenstræffet i Frankrig. Der er digital projektor og lærred til rådighed.

DAGSORDEN:

I. Velkomst og valg af dirigent

II. Formandens beretning v. Karen

III. Nyt fra landsklubben.

IV. Værkstedsudvalgets beretning. Herunder

a) Fastlæggelse af værkstedsdage i Køng.

b) Vinterværkstedsdag i Faaborg.

c) Andre værkstedsværter (Helmuth, Flemming, Dan m.fl.) .

V. Kassererens beretning v. Søren

VI. Fastsættelse af kontingent. Foreslås hævet til 400 kr., da vi har underskud på bladudsendelse.

VII. Indkomne forslag (fremsendes pr. mail, brevdue eller indtelefoneres senest 1. november til formanden).

VIII. Valg til bestyrelse og værkstedsudvalg. Som meddelt sidste år ønsker Søren at overlade kassererposten til en anden og genopstiller derfor ikke. Efterfølgeren kan glæde sig til at overtage velført regnskab og medlemsregistrering.

IX. Kommende aktiviteter.

X. Eventuelt.

VEL MØDT HELE DAGEN ELLER NOGET AF DEN !

Info og tilmelding til spisning – helst før fredag 4.november: Jens&Anette 2869 3264 / 2961 6005 eller jh@uddata.dk. Karen & Dan 6474 1070 / citrocello@post.tele.dk