Generalforsamling i DCK Fyn

Generalforsamling i DCK Fyn hos Tove og Svend Lund, Gerthasvej 4, 5000 Odense lørdag 3. november 2018 kl. 16.00

Kære medlemmer !
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Dansk Citroën Klub FYN. Den finder sted i Gerthasminde i Odense.

Dette års kulturelle optakt er et spændende besøg i Galleri Galschiøt, hvor klubben inviterer på rundvisning kl. 13. 15. Mødested: Gerthasvej 4 klar til afgang kl.13.00. Ellers kan man troppe op på galleriet senest 13.15. Adresse: Banevænget 22, 5270 Odense NV.

Dagens program:

13.15 – ca.14.45: Rundvisning på Galleri Galschiøt

ca.15.00 – 16.00: Kaffe og småkager hos Tove og Svend

16.00 – 17.30 (plus det løse): Generalforsamling i DCK Fyn i henhold til vedtægterne.

18.00 – ?: Spisning (Svend trakterer med vildtgryde og gammeldags æblekage – klubben er vært)

ca. 20.00: Udvalg af billeder fra årets træf m.m. (Grænsetræf i Finland, Norgestur, Fynstræffet i Sønderby Bjerge, værkstedsdage m.m.).

Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig, men giv gerne besked senest onsdag 31.okt. til Svend (28681531/tjoer@hotmail.com ) , hvis du vil deltage i spisningen efter generalforsamlingen.

DAGSORDEN for generalforsamlingen:
I. Velkomst og valg af dirigent
II. Formandens beretning v. Karen
III. Nyt fra landsklubben.
IV. Værkstedsudvalgets beretning. Herunder
a) fastlæggelse af værkstedsdage i Køng, Haarby, Ebberup, Grønderup m.fl.
b) vinterværkstedsdag
V. Kassererens beretning v. Morten
VI. Fastsættelse af kontingent. Indkomne forslag (sendes pr. mail, brevdue eller indtelefoneres senest 27. okt. til formanden).
VII. Valg til bestyrelse og værkstedsudvalg.

Nuværende bestyrelse består af: Karen (formand), Morten (kassererer&webmaster), Svend Alex (reservedels- & medlemsregistrant), Jane (sekretær), Helmuth (revisor), Ole Friis, (de 2 sidst­nævnte er menige medlemmer af bestyrelsen).

Værkstedsudvalget består af: Dan, Klaus Fjord, Ole, Peder, Helmut og Erling.

VIII. Kommende aktiviteter. Herunder verdenstræf i Kroatien juli 2019 og Raid Island juli 2020.
IX. Eventuelt.

Venlig hilsen Karen V. (2144 2499 / citrocello@post.tele.dk) og Svend Lund