Generalforsamling DCK Fyn 2020 – UDSAT TIL ET SENERE TIDSPUNKT !


Begivenhedsdetaljer

  • Date:

Indkaldelse til generalforsamling i DCK Fyn – UDSAT TIL ET SENERE TIDSPUNKT !
Lørdag 7. november 2020 kl. 16.00

Kære medlemmer,
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Dansk Citroën Klub FYN. For at følge myndighedernes anvisninger og samtidig markere Fynsklubbens 45 års fødselsdag afholder vi generalforsamlingen i det lille selskabslokale på Øbjerggaard, Gudøgyden 12, Sønderby Bjerge, 5631 Ebberup.
Dette års kulturelle optakt er en rundvisning i hestevognssamlingen på Øbjerggaard, hvor Carsten Wolff fremviser den imponerende samling af hestekøretøjer, som går helt tilbage til midten af 1800-tallet og muligvis endnu længere. Carsten fortæller bl.a. hvilke film, han har udlånt vogne til.

Dagens program:
14.30 – ca.15.00: Rundvisning i hestevognssamlingen på Øbjerggaard.
ca.15.00 – 16.00: Kaffe og kage i det lille selskabslokale på Øbjerggaard.
16.00 – 17.30 (plus det løse): Generalforsamling i DCK Fyn i henhold til vedtægterne.
18.00 – ca. 19.30: Spisning – klubben er vært, men deltagerne betaler selv for drikkevarer.
ca. 20.00: Aftenhygge for dem, der vil, hos Karen & Dan, Bjergegyden 9, 5631 Ebberup.
P.g.a. Corona-restriktionerne er tilmelding til eftermiddagskaffe, generalforsamling og spisning nødvendig – giv besked senest søndag 1.nov. til Karen (2144 2499/citrocello@post.tele.dk), hvis du vil deltage. Tilmelding er vigtigt, da lokalet, vi har reserveret, kan rumme 30 personer i henhold til afstandskrav (vi kan få et større lokale til rådighed, men det skal bookes i god tid). Se mere om Øbjerggaard på https://oebjerggaard.dk/ .

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

I. Velkomst og valg af dirigent

II. Formandens beretning v. Karen

III. Nyt fra landsklubben.

IV. Værkstedsudvalgets beretning. Herunder
a) fastlæggelse af værkstedsdage i Naarup, Køng, Haarby (6.3.21), Ebberup, Grønderup m.fl.
b) vinterværkstedsdag

V. Kassererens beretning v. Morten

VI. Fastsættelse af kontingent. Forslag: Fynskontingent 75 kroner (som sidste år).

VII. Indkomne forslag (sendes pr. mail, brevdue eller indtelefoneres senest 31. okt. til formanden).

VIII. Valg til bestyrelse og værkstedsudvalg.
Nuværende bestyrelse består af: Karen (formand), Morten (kassererer&webmaster), Svend Alex (reservedels- & medlemsregistrant), Gerd A. (sekretær), Helmuth, Ole Friis (de 2 sidst¬nævnte er menige medlemmer af bestyrelsen). Suppleant: André. Helmuth ønsker at udtræde. Jane Nielsen tilbyder at være bilagskontrollant
Værkstedsudvalget består af: Dan, Troels, Klaus Fjord, Ole, Peder, Helmuth og Erling. Helmuth ønsker at udtræde. Henrik Nielsen er villig til valg.
VIII. Kommende aktiviteter. Heriblandt Nordisk Grænsetræf i Saltum 21. – 24. maj 2021 (udsat fra pinsen 2020), Verdenstræf i Delémont (CH) 27.7-1.8.21 og Raid Island juli 2022 (udsat fra 2020).

IX. Eventuelt.

VELKOMMEN !
På bestyrelsen vegne,
Karen Valeur
Kredsformand DCK-Fyn


Herunder en pdf af indkaldelsen med billeder i pdf-format, Bemærk: 2 sider

Indkaldelse til generalforsamling DCK Fyn i Sønderby Bjerge