Om klubben – bliv medlem

 

Dansk Citroen Klub er den ældste citroenklub i Danmark med afdelinger landet over, se www.danskcitroenklub.dk

Vi er den fynske lokalgruppe med knap 70 medlemmer.

Vil du være medlem, så kontakt vores formand:

Karen Valeur, Telefon: 64 74 10 70, e-mail: citrocello@post.tele.dk

Som medlem af fællesskabet Dansk Citroen Klub FYN får man bl.a.:

  • Bladet ATTRACTION som medlemmerne modtager fire gange om året
  • Værkstedsdage hvor vi kan hjælpe hinanden med at holde bilerne rullende
  • Adgang til fælles reservedelslager til de gamle årgange
  • Fællesarrangementer og træf gennem året
Kontingent for 2016 inklusive Dansk Citroen Klub’s blad “Attraction” er kr. 400,-
Kontingentet opkræves af Dansk Citroën Klub og indmeldelse til de forskellige grupper kan ske her: danskcitroenklub.dk/indmeldelse
Indbetalinger til dck/FYN kan foretages til foreningens bankkonto i Sydbank  6735-0001062798

Spørgsmål om økonomi og betalinger kan rettes til klubbens kasser, e-mail:  kasserer@citrofyn.dk

 Posted by at 17:54